Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Stawianie plot PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ploty z plastyku na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu oraz planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania plot z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane ogrodzenia PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak proponowane balaski PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar